Privacy Statement

Privacy Statement

OQ Profitable Parking Solutions is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat OQ Profitable Parking Solutions beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

OQ Profitable Parking Solutions is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Klik hier voor ons volledige Privacy Statement.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u OQ Profitable Parking Solutions verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. OQ Profitable Parking Solutions behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

OQ Profitable Parking Solutions
Inzageverzoek Wbp
Luchthavenweg 67
5657 AE Eindhoven